اجرای طرح ایجاد شرکتهای زنجیره ای توزیع فرآورده های نفتی در زنجان

(یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶) ۰۹:۰۰

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان از اجرای طرح ایجاد شرکتهای زنجیره ای توزیع فرآورده های نفتی در استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان، محمود آقا محمدیان از اجرای طرح شرکتهای زنجیره ای توزیع فرآورده های نفتی در استان خبر داد و افزود: این طرح از طریق دو جایگاه شهید داعی و میلاد در استان آغاز و این دو جایگاه از طریق شرکتهای صاحب نشان اقدام به خرید و توزیع فرآورده می کنند و در ادامه نیز جایگاههای ایرانیان و عظیم نیز به طرح اضافه شدند که البته شایان ذکر است جایگاههای مربوطه تحت پوشش ناحیه مرکزی می باشند .

آقا محمدیان در ادامه به دلایل اجرای طرح اشاره و تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح در وهله اول الزام به اجرای سیاستهای کلان حاکمیتی، کاهش تصدی گری دولت، افزایش فعالیت بخش خصوصی و کمک به توسعه رشد اقتصادی بوده است و نیز می توان دلایلی دیگر از جمله رفع محدودیت های بودجه ای در افزایش میزان کارمزد با اجرای حق العمل کاری و بستر سازی مناسب جهت جداسازی قیمت فرآورده از خدمات توزیع سوخت را از مزایای این طرح برشمرد.

مدیر منطقه همچنین در خصوص وظایف شرکتهای زنجیره ای توزیع نیز اظهار کرد: شرکت های صاحب نشان وظیفه خرید و حمل سوخت از محل انبارهای اصلی شرکت ملی پخش، توزیع به موقع آن در جایگاههای تحت پوشش و همچنین مسئولیت کمیت و کیفیت عرضه فرآورده های نفتی در هرجایگاه تحت پوشش را با رعایت استاندارد های مشخص بر عهده دارند و در نهایت اینکه هدف اصلی راه اندازی طرح ارتقاء رفاه و ایمنی و افزایش کیفیت خدمات قابل ارائه به مصرف کنندگان است.

وی به مزایای حاصل از اجرای طرح اشاره داشت و افزود: گسترش شبکه توزیع همراه با توجیه اقتصادی، بکارگیری فناوری های جدید در احداث نقاط عرضه، ایجاد وفاداری مشتریان، فراهم کردن بستر خروج از نرخهای تکلیفی و جداسازی هزینه عرضه و خدمات از نرخ فرآورده با اجرای این طرح ممکن می شود.

مدیر منطقه در انتها گفت: امید است با اجرای این طرح ارتقای رفاه مشتریان، حمایت از حقوق مصرف کنندگان با مدیریت موثر بخش خصوصی در فرآیند سوخترسانی، کاهش نقش دولت در تصدی گری توزیع فرآورده و نیز توانمند سازی و حمایت از توسعه بخش خصوصی را شاهد باشیم .